PlRuRoHuSerDeFrHrEnCzCz
 |   Mapa serwisu
Strona główna  >  Nota prawna  

Dostęp do serwisu BOG-FRAN, zwanego dalej Serwisem oraz korzystanie z niego podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na wymienione niżej warunki.

WARUNKI

Nota informująca o zastrzeżeniu projektów mebli:
"Meble z kolekcji BOG-FRAN sp. z o.o. zostały zaprojektowane w studiu projektowym BOG-FRAN sp. z o.o., a ich wzory są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie i powielanie projektów mebli jest zabronione."

Nota informująca o zastrzeżeniu praw do zdjęć reklamowych:
"Wszystkie materiały na tej stronie, w tym zdjęcia są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność BOG-FRAN sp. z o.o.. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, publikowania, umieszczania w Internecie, przesyłania, transmitowania, rozpowszechniania i/lub modyfikowania zdjęć niezgodnie z opisanymi w nocie prawnej zasadami. Jakiekolwiek wykorzystanie dowolnego z materiałów w inny sposób jest naruszeniem własności intelektualnej i jest niniejszym zabronione."

Dostęp do i przeznaczenie Serwisu
Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia znajdujące się w Serwisie ważne są wyłącznie na terenie Polski. Serwis jest przeznaczony do prywatnego użytku dla mieszkańców Polski. Zabrania się wykorzystywania, dystrybucji, modyfikacji, przesyłania lub zmiany zawartości serwisu www bez pisemnej zgody BOG-FRAN, z wyjątkiem materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy.

Przeznaczenie Serwisu
Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez BOG-FRAN na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.

Ograniczona odpowiedzialność
BOG-FRAN nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do Serwisu oraz z korzystania z Serwisu.
BOG-FRAN nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę poufności i funkcjonowanie serwisów i/lub stron, do których są zamieszczone linki (odsyłacze) w Serwisie.Przesyłanie materiałów, informacji i pytań przez Internet
BOG-FRAN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały przesłane przez Internet. Żadnych informacji ani materiałów, które zostały wysłane do BOG-FRAN przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie prawnej, a BOG-FRAN nie ma obowiązku na nie odpowiadać.

BOG-FRAN nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do Serwisu oraz z korzystania z Serwisu.BOG-FRAN nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę poufności i funkcjonowanie serwisów i/lub stron, do których są zamieszczone linki (odsyłacze) w Serwisie.Przesyłanie materiałów, informacji i pytań przez InternetBOG-FRAN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały przesłane przez Internet. Żadnych informacji ani materiałów, które zostały wysłane do BOG-FRAN przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie prawnej, a BOG-FRAN nie ma obowiązku na nie odpowiadać.
Przesyłając jakiekolwiek dane lub materiały przez nasz Serwis wyrażacie Państwo zgodę na to, aby BOG-FRAN mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę – nie dotyczy specjalnie oznaczonych formularzy. Zabrania się wysyłania, publikacji materiałów niezgodnych z prawem i takich, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub inne naruszenie prawa.

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zmiany warunków i zastrzeżeń
BOG-FRAN może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany do niniejszych warunków przez aktualizuję informacji zamieszczonych w Nocie prawnej w Serwisie.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały zamieszczone Serwisie są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnej zgody BOG-FRAN W szczególności bez pisemnej zgody BOG-FRAN zabronione jest umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na innym serwerze.

Dozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do użytku prywatnego, w szczególności: wyświetlanie, kopiowanie, drukowanie i przekazywanie materiałów innym osobom prywatnym pod warunkiem braku modyfikacji materiałów.

drukuj
© 2005 BOG-FRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.    |   Nota prawna
 
MBF
 
MTE
 
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KUCHNIĘ